Privatna hitna pomoć

PRIVATNA HITNA POMOĆ

Safe Trans nudi uslugu sanitetskog prevoza nepokretnih i teško pokretnih lica kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Prilikom uvida u medicinsku dokumentaciju, obezbedjujemo adekvatnu medicinsku pratnju za privatnu hitnu pomoc.

Naša vozila su opremljena najsavremenijom opremom: (Pac.Monitor, defibrilator, aspirator, kompletan set za reanimaciju kiseonička podrška, oxylog respirator, špric pumpe, infuzione pumpe pneumatske i vakum udlage, vakum madrac, kompletan sanitetski materijal ) i pribor za brzo zbrinjavanje pacijenata.

 

Napomena!

Safe Trans nije hitna pomoć namenjena za urgentna zbrinjavanja pacijenata!